Välkommen till Coopera Sverige

En frivilligorganisation som fokuserar på forskning och samverkan inom områden som har fokus på samhällelig och individuell utveckling.

Utbildning

Universitet och pedagogiska verksamheter

Integration

Underlätta och skapa möjligheter för immigranter

Mänskliga rättigheter

Projekt inom mänsklig utveckling

Vi Är En Paraplyorganisation

Coopera samarbetar med privata företag, pedagogiska verksamheter, universitet, kooperativ och andra organ för att nå innovativa lösningar på olika utmaningar i samhället.

Vår organisation grundar sig på samarbete och partnerskap. Målet är att våra initiativ ska underlätta och skapa möjligheter för immigranter och individer med varierande kompetens. Genom samverkan mellan organisationer och företag skapas förutsättningar för integration och utveckling.

Från Stockholm Till Världen

Coopera är en svensk organisation med samarbetspartners över hela världen

Utmaningen!

En betydande utmaning som vi står inför är bristen på etablerade strukturer i det svenska samhället vad gäller att mobilisera och använda den kompetens som immigranter och utrikesfödda individer besitter. Det här är ett problem som försvårar etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden vilket resulterar i en högre arbetslöshet i landet. Vår organisation betraktar arbetslösheten som ett makroekonomisk problem med negativa konsekvenser för landets tillväxt och befolkningens välfärd.

Check Coopera Platform

Nästa generations marknadsplats för kvinnliga entreprenörer

Blogg

Läs mer om oss