Coopera: Starkare Samhällen genom Partnerskap och Kompetenshöjande Initiativ.

Välkommen till Coopera, en svensk frivilligorganisation som arbetar för att främja partnerskap och skapa förutsättningar för kompetenshöjande initiativ genom att tillgängliggöra metoder, resurser och nätverk. Vår organisation grundades med målet att utforma en plattform som för samman olika aktörer i ett samarbete som syftar till att ge en betydelsefull inverkan på våra samhällen.

 

Utbildning

 

 Integration

 

Utveckling

COOPERA

Konstruktiv förändring: Cooperas engagemang för inkludering och samarbete

På Coopera ser vi samverkan som ett effektivt sätt kan uppnå mer. Vår organisation fungerar som ett paraply för en mångfald av aktörer inom civilsamhället, akademiska institutioner, NGOs och statliga verksamheter. Coopera underlättar samarbetet mellan berörda parter genom att skapa forum för utbyte av idéer, praxis och resurser.

Vårt arbete präglas av öppenhet, ansvar och inkludering. Vi vill att alla våra aktörer och samarbetspartners ska känna sig delaktiga i beslutsfattande processer och att våra initiativ ska vara utformade ur deras specifika behov.

Vill du bli en del av oss?

Genom samarbete och samverkan strävar vi efter att främja kompetenshöjande initiativ som stärker och utvecklar både våra samhällen och enskilda individer.

Vi är stolta över den inverkan vi gjort hittills

och vi är fast beslutna att fortsätta vårt arbete med att skapa stabila samarbeten och främja en hållbar utveckling. Bli en del av oss och bidra till att skapa en bättre framtid för alla.